Werkwijze

stap 1

Aanmelding en inplannen kennismakingsgesprek

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen plannen wij een kennismakingsgesprek in om uw situatie te bespreken. Het gesprek zal, indien mogelijk, bij u thuis  plaatsvinden. U kunt eventueel familieleden en/of hulpverleners deel laten nemen aan het gesprek.

stap 2

Intakegesprek

Als u  heeft laten weten dat u graag het bewind wilt laten uitvoeren door ons, dan wordt een intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek gaat uw bewindvoerder dieper in op uw situatie. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en uw inkomsten, uitgaven en schulden worden in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan een budgetplan voor u worden gemaakt. We kijken ook naar financiële zaken waar u wellicht op kunt besparen en op welke toeslagen u recht kunt hebben. Aan het eind van dit gesprek vullen we samen met u de formulieren voor de rechtbank. 

stap 3

Indienen en behandeling van uw aanvraag tot bewindvoering

Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat alle stukken compleet worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank neemt de stukken in behandeling en u ontvangt een uitnodiging voor de hoorzitting. Uw bewindvoerder zal hier ook bij aanwezig zijn. Tijdens de zitting zal de rechter o.a. aan u vragen of u akkoord gaat met de beschermingsmaatregel en de benoeming van de bewindvoerder. Het duurt enkele weken voordat u en de bewindvoerder de beschikking van de onderbewindstelling ontvangen. Als de bewindvoerder de beschikking ontvangt gaat het beheer van uw financiële zaken van start.

 

stap 4

Start bewind

Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank worden alle betrokken instanties aangeschreven door uw bewindvoerder. Aan alle instanties wordt verzocht om het correspondentieadres te wijzigen naar het postadres van Aurelia bewindvoering. 

Er worden voor u twee rekeningen geopend: een leefgeld- en beheerrekening. De leefgeldrekening is uw eigen rekening waar wekelijks leefgeld op gestort wordt. U beschikt zelf over uw eigen bankpas. De beheerrekening is de rekening waar uw inkomen op gestort wordt en uw vaste lasten van worden betaald. Op onze volgende pagina leest u meer over wat de taken zijn van een beschermingsbewindvoerder en wat u als cliënt mag verwachten.

 

WEES OP TIJD. LAAT UW SCHULDEN NIET OPLOPEN.

Maak een afspraak