Bewindvoering

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De hoofdtaak van een beschermingsbewindvoerder is het op orde brengen, beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

Om u een goed beeld te geven van de taken en wat u van uw bewindvoerder mag verwachten geven wij hier de standaard werkzaamheden voor u weer:

 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter
 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen (deze boedelbeschrijving zal tevens ter controle naar de rechtbank gestuurd worden na de inventarisatiefase)
 • opstellen van een budgetplan en het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • informatie opvragen bij de desbetreffende instanties en/of wijziging correspondentieadres
 • behandeling van post
 • aanvragen van bijzondere bijstand indien sprake is van onvoldoende draagkracht
 • aanvragen van eventuele toeslagen bij de belastingdienst en het verzoeken om kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
 • treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast (niet problematisch)
 • indien er sprake is van een problematische schuldensituatie wordt na de stabilisatiefase een schuldregeling of saneringskrediet voor u aangevraagd bij de desbetreffende gemeente waar u woonachtig bent
 • eventueel regelen van de verzekeringen
 • verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • informeren en adviseren bij juridische zaken
 • het opstellen van een opgave van vermogen (bij aanvang van het bewind)

wat is bewindvoering?

In een korte voorlichtingsfilm  krijgt u meer informatie over bewindvoering.