Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aurelia Bewindvoering is een jonge professionele organisatie gespecialiseerd in de wettelijke beschermingsmaatregel bewindvoering en biedt ondersteuning bij financiële problemen.

Bent u niet meer in staat om voor uw financiën te zorgen?

Zijn uw schulden te ver opgelopen? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen. Iemand die weet wat u nodig heeft en de juiste wegen weet te bewandelen om voor u financiële duidelijkheid en balans te creëren.

Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand, of vanwege persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen waar te nemen. Dit kan ook door bepaalde situaties of persoonlijke omstandigheden. Een bewindvoerder neemt deze taken van u over en helpt u op weg naar een zorgeloos financieel bestaan.

Onze werkwijze

services

STAP 1

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen plannen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
services

STAP 2

Als u  heeft laten weten dat u graag het bewind wilt laten uitvoeren door ons, dan wordt een intakegesprek ingepland.
services

STAP 3

Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat alle stukken compleet worden ingediend bij de rechtbank.
services

STAP 4

Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank worden alle betrokken instanties aangeschreven door uw bewindvoerder.

WEES OP TIJD. LAAT UW SCHULDEN NIET OPLOPEN.

Maak een afspraak

Aurelia Bewindvoering voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld door het Besluit Kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren en wordt jaarlijks getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM op de werkprocessen en werkzaamheden.