AVG

Contactgegevens

N.A.D. Chedoe h.o.d.n. Aurelia Bewindvoering:
Postbus 421
5240 AK Rosmalen
Telefoon: 0640804249/email: info@aureliabewind.nl

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is om het beschermingsbewind op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hierbij worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gebruikt. Bij beschermingsbewind geeft betrokkene door middel van de gedragscode toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens. De kantonrechter heeft de bewindvoerder aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van instanties over het onder bewind staan van de betrokkene, het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen, betaling vaste lasten, belastingaangifte, het betalingsverkeer van betrokkene, het opvragen van actuele vorderingen bij schuldeisers voor aanmelden schuldhulpverlening of het treffen van betalingsregeling, etc.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Aurelia Bewindvoering:

- Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
- Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
- Gegevens over uw gezinssituatie
- Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
- Gegevens over eventuele schulden
De persoonsgegevens worden alleen als dat noodzakelijk is gedeeld met een aantal instanties, zoals:

Administratieve systemen, Banken, Gemeenten, Belastingdienst, Uitkeringsinstanties, CAK, CJIB, Werkgevers (na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene), Rechtbank, Schuldhulpverlener/WSNP-bewindvoerder, schuldeiser (of het incassobureau, deurwaarder/gerechtsdeurwaarder), verhuurder, nutsbedrijf, telefoon/internetbedrijven etc.
De gegevens worden o.a. digitaal bewaard en opgeslagen in de administratiesystemen van Aurelia Bewindvoering. Fysiek ontvangen post wordt normaliter na digitalisering vernietigd, echter kunnen relevante documenten tevens in fysieke mappen worden opgeslagen.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor alle medewerkers van Aurelia Bewindvoering en zijn beveiligd met wachtwoorden of door afsluiting van de fysieke ruimtes.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar na opheffing van het bewind bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waar Aurelia Bewindvoering zich aan dient te houden.
Op verzoek van betrokkene kan een overzicht worden toegestuurd van de opgeslagen persoonsgegevens (eenmalig).

De betrokkene kan de opgeslagen persoonsgegevens laten wijzigen of aanvullen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd en zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt. (Er dient rekening te worden gehouden dat wijzigingen kunnen leiden tot het niet meer uitvoeren van het bewind).

Op verzoek van betrokkene kunnen alle persoonsgegevens worden verwijderd. (Er dient rekening te worden gehouden dat wijzigingen kunnen leiden tot het niet meer uitvoeren van het bewind).

Op verzoek van betrokkene kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde (bijvoorbeeld een andere bewindvoerder).
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Aurelia Bewindvoering per email op info@aureliabewind.nl

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@aureliabewind.nl
Aurelia Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren
Deze privacyverklaring treedt per direct in werking.

Het beleid wordt aangepast of aangevuld indien de wetgeving of andere omstandigheden dit noodzakelijk maakt.